Hej och välkommen till Yoga Hemma!

Yoga är en vanlig träningsform i Sverige som erbjuds av ett flertal idrottsföreningar och klubbar. Övningarna kan ha mycket olika karaktär men syftar främst på att skapa styrka, smidighet eller avslappning hos utövarna. Det är så här som de flesta möter yogan idag.

Men det finns betydligt fler inriktningar.

Yoga är ett extremt gammal asiatisk begrepp som förekommer inom olika filosofier, religioner och psykologiska inriktningar. Begreppet är mycket stort och kan därmed vara något svårt att rama in. Det som däremot sammankopplar de flesta yogautövarna är att målet är ”Moksha”. Ett ord som översatt till svenska skulle bli Frihet eller Frigörelse. Vad man ska bli fri från varierar just mellan i vilket sammanhang som yogan utövas. Många gånger syftar det på ett själsligt lugn där man är helt fri från stress och oro. Det i sig gör att man kan fokusera på det som anses vara viktigt.

Djupmeditation

Yoga används inom flera olika religioner även om det främst förknippas med asiatiska religioner. Men det är inte sällan som Svenska Kyrkan anordnar ”Kristen djupmeditation” med yogainslag. I dessa fall handlar det om rörelser och andningsmönster som gör att man kan slappna av och fokusera på Gud.

En ytterligare form är yoga är den som används i seanser och liknande. Även här handlar det om att frigöra sig och skapa fokus.

Att frigöra sig

Sammanfattningsvis kan sägas att yoga handlar om att träna kropp och själ med målet att ”frigöra” sig. Detta oavsett om man vill frigöra sig från dåligt tränad kropp eller själslig oro. Det som skiljer inriktningarna är hur mycket fokus som läggs på de olika delarna inom yogan.