Mindfulness

Ett modernt begrepp med mycket gamla anor, ursprungligen ett buddistiskt begrepp som sägs vara förtjänstfulla karaktärsdrag, som Buddhas efterföljare utvecklade från olika aspekter av den åttafaldiga vägen, som slutligen ska leda oss till nirvana. Ett sätt att vara medveten om nuet och har inte så mycket gemensamt med ursprunget.

Behandling inom sjukvården

Medveten närvaro används som behandlingsmetod inom sjukvården och en del tycker att mindfulness minskar på ångest, nedstämdhet och stress. Det finns trots detta ingen vetenskapligt bevisat via undersökningar som bevisar detta tydligt. Ändå så påvisar resultaten av forskningen att mindfulness är bra.

Egna yoga övningar

I stora drag kan man beskriva mindfulness som en meditationsteknik där du gör dig själv medveten om vad som sker just här och nu. Det du upplever ska du inte döma på något sätt utan du upplever med en accepterande och nyfiken inställning. Hur du ser på dig själv är av yttersta vikt och du bör se ömsint och kärleksfullt på dig själv, eller om inte annat på ett neutralt sätt.

För att öva på mindfulness kan du meditera och öva på att vara medveten och neutral. Du kan också välja att ta en eller flera klasser i mindfulness och det finns dessutom övningar man kan göra.