Motverka stressen i livet

Stress är en väldigt stort folkhälsoproblem idag och många kan dra stor nytta sätt att minska stressen i sitt liv. Stress påverkar oss på flera olika sätt, både små och stora, och det finns flera sätt att få bukt med den. Men bara för att något fungerar för en del, betyder det inte att det också fungerar för alla andra.

Effekten stress har på kroppen är tvåfaldig. Först har vi omedelbar stress som faktiskt är något positivt och får kroppen att agera. Det är den så kallade slåss eller fly reaktionen vi får vid exempelvis ett yttre hot.

Men som vi talar om stress i samhället idag är det nästan alltid den långvariga stressen och den upplevs i regel helt utan samma sort fara närvarande. Vilket betyder att kroppen fortsätter uppleva symptomen av stress under längre perioder. Och kroppen är inte designad att hantera det.

En mängd olika symptom har kopplats till stress med allt från brist på magnesium i kroppen till ökad risk för en mängd olika sjukdomar. Medan somliga symptom är mer ovanliga och endast drabbar ett fåtal, finns det andra som är mer eller mindre universella. Men oavsett symptomen man upplever är det viktigt att ha sätt att motverka stressen och aktivt jobba med dessa verktyg.

Avslappningsövningar har visat sig vara effektiv för många, men det kan vara svårt att göra dem effektivt i början. Men med lite träning och ihärdighet kan vem som helst få resultat av en eller annan övning. I början kan det vara väldigt hjälpsamt med lite vägledning i form av ljudspår att lyssna på och följa instruktionerna.

Det har även visat sig vara positivt att vara med medveten om sina tankar och inse när man hamnar i tankefällor som leder till negativa spiraler. De flesta som upplever stress har dessa mönster, men många har inte ännu insett vilken kraftig effekt de har på både den mentala och fysiska hälsan.