Sångyoga

En av de mer udda inriktningarna på yoga är sångyoga. I likhet med andra former är det stort fokus på alla sinnen, kroppsmedvetenhet och andningen. Här kombineras sång och yoga på ett sätt som gör att själva skönsången inte ligger i fokus. Det handlar mer om att hitta olika yogapositioner och testa rösten utifrån detta. Man behöver alltså varken kunna sjunga eller ha ett intresse av att bli en bra sångare för att gå på dessa träffar.

Att sång och yoga kan kopplas samman är däremot inte helt oväntat. Många som sjunger upplever avslappning och fokus under sången. Dessutom är det inte sällan känslomässigt berörande. Vissa kan däremot uppleva sång i kör något stelt och kravfyllt. Kanske kan sångyoga då vara ett bra alternativ.