Terapiformer för stress

Mindfulness yoga är ett mycket bra hjälpmedel för att hantera oro och stress i vardagen men ibland räcker det inte med enbart yoga utan man måste även ta itu med de underliggande problemen som skapar stressen.

Ibland kan stressen ha djupare bakomliggande orsaker som till exempel konflikter på arbetsplatsen, sorg, relationsproblem, separation eller någon form av övergrepp och man kan behöva ta proffessionell hjälp av en psykolog för att få vägledning och råd för att komma vidare i livet med olika behandlingsmetoder. Nedan är förslag på några metoder som du kan få hjälp med.

KBT

Kognitiv och beteendeinriktad terapi är en form av psykoterapi som hjälper till att öka sin självkännedom, att identifiera vad som är grunden till sitt mående och med rätt strategier ändra sitt beteendemönster för att göra långsiktiga förändringar. Detta hjälper till att förbättra självkänslan, hur man agerar i olika situationer och även i olika relationsproblem.

Mindfulness

Mindfulness är detsamma som medveten närvaro och hjälper till att träna på uppmärksamhet och koncentration. Istället för att stressa, att älta sånt som redan hänt och ha ångest över vad som ska hända i framtiden så lär man sig att leva här och nu. Man lär sig att fokusera på känslor, tankar och andra kroppsliga förnimmelser genom guidade övningar, meditation, avslappning och även mindfullness yoga. Man tränar på att behålla sitt fokus vad man än gör och ta sig tid att lyssna på varandra och omgivningen.

ACT

Acceptans and commitment therapy går istället för klassisk KBT ut på att man ska ändra sitt förhållningssätt till tankarna och minska oönskade effekter av dessa, det vill säga att man inte ska identifiera sig med tankarna utan att tankar, känslor och bilder är självständiga objekt och att lära sig låta dessa passera utan att hålla fast eller förneka dem. Lite som mindfullness att lära sig leva i nuet och lära sig att observera, sätta upp mål och finna ut vad man själv tycker är viktigt